Telefoon spel

Volg onderstaan stappen precies en verbaas u...

  1. Neem een pen en een stuk papier en misschien een rekenmachine;
  2. Schrijf uw telefoonnummer op (zonder kengetal);
  3. Maak nu met dezelfde cijfers van uw telefoonnummer een ander getal en schrijf deze ook op;
  4. Trek nu het kleinste van het grootste af (schrijf weer op);
  5. Schrap nu één van de cijfers van het laatste getal (maar geen '0', want dat is niets).