Eerste kennismaking

Zoals in de inleiding gezegd, maken we in deze cursis gebruik van Borland’s Turbo Pascal versie 3.0xa.
Wanneer je deze versie hebt gedownload en in een map hebt uitgepakt heb je het programma Turbo.com tot je beschikking.
Wanneer je Turbo.com activeert vraagt het eerst of de “error messages” moeten worden geladen. Antwoord met “y”.
Hierna kun je in de dosbox blijven werken, maar makkelijker is het wanneer je met Alt-Enter de box schermvullend maakt.
Op het scherm (dat je altijd met enter terugkrijgt) kunt je via letter-toetsen een aantal zaken beheren.
Van boven naar beneden en van links naar rechts komen we de volgende onderdelen tegen:

Logged drive: de actieve schijf
Active directory: de actieve directory
Work file: het actieve werkbestand
Main file: weet ik niet meer
Edit open de editor met het werkbestand
Compile compileer het werkbestand
Run run (en indien nodig compileer) het werkbestand
Save bewaar het werkbestand in de actieve map van de actieve schijf
Dir geef een lijst van bestanden (evt. met wildcards) van de actieve map van de actieve schijf
Quit verlaat het programma
Compiler Options ga naar de compiler-opties
Text: aantal bytes werkbestand
Free: aantal vrije bytes

Alles draait om het werkbestand. Als er bij Work file niets staat ingevuld en je druk bv. op de E van Edit, dan vraagt het programma welk werkbestand moet worden ge-edit.
Als je bij de naam van het werkbestand geen extensie opgeeft, dan wordt de extensie automatisch ‘.PAS’.
Wanneer een bestaand bestand wordt overschreven dan maakt het programma eerst een ‘.BAK’-bestand van het oude; op die manier kun je altijd het op een na laatste bestand weer terughalen.
De ‘oldies’ onder ons kunnen zich de prachtige tekstverwerker Wordstar nog wel herinneren. Zij zullen dan ook met de editor kunnen omgaan. De newbies zegt dat natuurlijk niets.
Wel, het belangrijkste commando dat je moet kennen is: ctrl+k-d, want hiermee kun je de editor verlaten.
De rest is niet zo interressant en laat ik hier buiten beschouwing.
Wanneer je een programma hebt ingetikt (of hebt aangepast), dan is het verstandig dit eerst te bewaren. Druk daartoe op S.
Hierna is het verstandig om het programma eerst te compileren door op de C te drukken.
Als je hier geen foutmeldingen krijgt, kun je het programma laten Runnen.
Krijg je wel een melding, bestudeer deze dan goed. Na een druk op de toets wordt automatisch de editor geopend en zal de cursor naar de plek gaan waar de compiler de fout heeft ontdekt.

[Inleiding] <– –> [Eerste programma]