Tips, trucs en artikelen – PowerPivot

De volgende onderwerpen komen hier aan bod:

Kalender en Periodes

In PowerPivot is het belangrijk dat voor de “time-intelligence”-functies de datums aaneengesloten zijn. Je moet dan ook een tabel hebben met aaneengesloten datums die alle voorkomende datums in andere tabellen bestrijken. Met de Excel-tool Kalender maken kun je gemakkelijk zo’n kalender maken. De gemaakte kalender is al een Excel-tabel die meteen kan worden toegevoegd aan het datamodel van PowerPivot.

Wanneer je in PowerPivot met een zogenaamde 4/4/5-periode-kalender wilt werken dan is de Excel-tool Periodes maken erg handig. Met deze tool maak je een 4/4/5-kalender. De gemaakte kalender is al een Excel-tabel die meteen kan worden toegevoegd aan het datamodel van PowerPivot.
Als je werkt met een 4/4/5-kalender dan moet je YTD-DAX-functies zelf maken. Hiervoor is in de 4/4/5-kalender het veld EerstePeriodeInJaar beschikbaar.

Beide Excel-tools kun je hier downloaden.
Naar boven

PowerPivot en Oracle

Om PowerPivot en Oracle met elkaar te laten werken moet u nogal wat werk verzetten. Er kan (en zal) namelijk van alles misgaan.
Hieronder een aantal tips die u kunt proberen om de zaak op gang te krijgen.

TNSNAMES.ORA

Zorg ervoor dat er aan het begin van het bestand geen spatie(s) staan. Zorg voor de juiste syntax. Test de connectie met tnsping <aliasname>. Wanneer er een foutmelding komt kijk dan vooral verder in deze tips.

SQLNET.ORA

Zorg ervoor dat de volgende regel in dit bestand is opgenomen:

NAMES.DIRECTORY_PATH=(tnsnames)

Omgevingsvariabelen

Zorg ervoor dat de volgende Gebruikersvariabele bestaat:

TNS_ADMIN = <pad naar TNSNAMES.ORA>

Zorg ervoor dat de volgende Systeemvariabele bestaat:

TNS_ADMIN = <pad naar TNSNAMES.ORA>

Om een Omgevingsvariabele toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 1. Start de Verkenner. Rechtsklik op Deze pc; kies Eigenschappen
 2. Klik onder Instellingen voor computernaam… op de link Instellingen wijzigen
 3. Klik in de tab Geavanceerd op de knop Omgevingsvariabelen…
 4. Klik onder Gebruikersvariabelen… op de knop Nieuw…
 5. Geef als Naam van de variabele: de naam TNS_ADMIN
 6. Geef als Waarde van de variabele: het pad naar TNSNAMES.ORA
 7. Herhaal de laatste drie stappen voor de Systeemvariabelen
 8. Bevestig door te klikken op de OK-knoppen
Rechten op Oracle-directory

Zorg ervoor dat alle gebruikers alle rechten hebben op de Oracle-directory (bv. c:\oraclexe) en de onderliggende directories.

Register

Zorg voor de volgende registervermelding (met regedit):

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\TNS_ADMIN met als waarde het pad naar TNSNAMES.ORA.

ODTWithODAC…

Download het juiste ODTWithODAC… .zip bestand van de Oracle-site en installeer deze. Het juiste bestand moet overeenkomen met de Oracle-versie die u heeft draaien.

Na installatie staan er in een zekere directory (tijdens de installatie aangegeven) een aantal SQL-bestanden. Het kan zijn dat ook deze directory alle rechten moet hebben voor alle gebruikers.

Deze bestanden moeten worden uitgevoerd door SQLPlus. Log in als sysdba op de juiste Oracle-server: sqlplus sys@<server_alias_name> as sysdba/<wachtwoord>

Geef in SQLPlus het volgende commando: @InstallAllOracleASPNETProviders

 

U moet zelf proefondervindelijk vaststellen welke van bovenstaande tips u moet gebruiken om PowerPivot en Oracle met elkaar te laten werken.

Probeer na iedere tip of u vanuit PowerPivot een connectie met Oracle kunt maken. Start na iedere tip Excel wel opnieuw op.
Naar boven

Maximum aantal regels “drill through” (drill down) draaitabel wijzigen

Wanneer je op een item in een draaitabel klikt opent Excel een nieuw werkblad met daarin de onderliggende data van dat item. In Excel 2013 zijn dat echter alleen de eerste 1.000 regels. Het is niet mogelijk om dit aantal aan te passen; dit kon in Excel 2010 wel! Dit is een vervelende bug, maar er is gelukkig een work-around.
Stel het bestand met de draaitabel heet TEST.XLSX. Volg nu onderstaande stappen:

 1. Maak een copy van TEST.XLSX
 2. Hernoem TEST.XLSX naar TEST.XLSX.ZIP
 3. Open de zip in de verkenner
 4. Ga naar de map xl
 5. Kopieer connections.xml
 6. Ga naar een “gewone” plek (dus UIT de zip) in de verkenner en plak daar connections.xml
 7. Open connections.xml (bv. met kladblok of Notepad++)
 8. Verander het getal in de tag rowDrillCount=”1000″ naar bijvoorbeeld 1000000
 9. Sla de veranderingen op
 10. Kopieer connections.xml
 11. Open de zip weer
 12. Ga naar de map xl
 13. Plak aldaar connections.xml
 14. Hernoem TEST.XLSX.ZIP weer naar TEST.XLSX

Wanneer je nu “drillt” moet Excel de eerste 1.000.000 regels laten zien.
Mocht het mislukt zijn dan heb je altijd nog een kopie van het originele bestand.

Naar boven