Raadseltjes

Hieronder vindt u een aantal (al dan niet laterale) raadseltjes ter “leering ende vermaek”.

Bij de laterale raadseltjes moet u vooral anders denken dan normaal.

De oplossingen van de raadsels vindt u verspreid over de site!

 

 1. (lateraal fonetisch)
  Zet dezelfde letter op de punt, zodat iets zinvols ontstaat: .kele.
 2. (lateraal taal)
  Maak met één lijn van het getal “IX” de waarde zes.
 3. (lateraal logisch)
  Iemand beklimt een berg van 1200m en doet daar 13 uur over (over gewone wandelpaden). De volgende dag gaat hij de berg weer af (volgens dezelfde route) en doet daar dan 7 uur over. Beide dagen begint hij om 08:00 uur met wandelen. Is er een tijdstip op de tweede dag dat hij zich op exact dezelfde plaats bevindt als op de eerste dag?
 4. (lateraal wiskundig)
  Je rijdt in een auto naar een bepaalde bestemming. Je mag zo hard rijden als je wilt en we gaan er vanuit dat je geen obstakels op je weg tegenkomt (dus geen bochten, files etc.). De eerste helft van de reis (dus tot halverwege) rij je met 50 km per uur. Je realiseert je dan dat je zo nooit op tijd zult komen. Je besluit daarom je snelheid te verhogen zodat de gemiddelde snelheid voor de gehele reis 100 km per uur wordt. Hoe hard moet je dan gaan rijden om dit gemiddelde te halen?
 5. (humor?)
  Een moeder is nu precies 21 jaar ouder dan haar kind. Over 6 jaar is de moeder 5 keer zo oud als het kind. Waar is de vader?
 6. (wiskundig)
  Er zijn twee vazen, 100 rode knikkers, 100 groene knikkers en een geblindeerde vrouw.De geblindeerde vrouw moet uit één van de twee vazen 1 knikker pakken. Omdat ze geblindeerd is weet ze niet uit welke vaas ze welke knikker pakt.Hoe moet je nu de knikkers over de twee vazen verdelen zodat de kans dat de vrouw een rode knikker pakt het grootst is?
 7. (wiskundig)
  Stel dat de aarde een gladde bol is.
  Stel dat je rond de evenaar een touw spant. Het touw ligt strak op de grond.
  De omtrek van de evenaar is ongeveer 40.000 km!
  Nu plaats je op de evenaar overal paaltjes die precies 1 m boven de grond uitsteken.
  Vervolgens wil je nu het touw strak over de paaltjes leggen.Hoeveel (meter of kilometer) touw heb je nu meer nodig?
 8. (logisch)
  Ik kom met mijn vrouw op een bijeenkomst waar nog precies 4 andere getrouwde paren zijn.
  Iedereen geeft elkaar een hand, maar nooit zichzelf of zijn/haar partner.
  Ook geven de mensen elkaar nooit meer dan één keer de hand.
  Toen ik na afloop aan een ieder vroeg hoeveel handen hij/zij had geschud,
  kwam iedereen, tot mijn verbazing, met een ander antwoord. Hoeveel handen had mijn vrouw geschud?
  [Martin Gardner]
 9. (logisch)
  Maak de volgende conversatie af:
  A: “Wat zijn de leeftijden, in jaren, van jouw 3 kinderen?”
  B: “Het product van hun leeftijden is 36.”
  A: “Dat is niet voldoende informatie…”
  B: “De som van hun leeftijden is jouw huisnummer.”
  A: “Hmm, nog niet voldoende informatie…”
  B: “Mijn oudste kind heeft bruin haar.”
  A: “Dan weet ik genoeg, dank je! Hun leeftijden zijn: …”