Eerste programma

Een programma is een verzameling opdrachten die tot doel hebben een probleem op te lossen.
De Engelse term voor opdracht is statement, en dat laatse woord zal ik meestal gebruiken.

Zoals iedere taal heeft ook Pascal te maken met een gramatica ofwel syntaxis.
Hier volgen nu de eerste syntactische regels:

1. Ieder programma begin met het woord program gevolgd door de naam van het programma, afgeloten met een punt-komma ;
2. De statements van het programma staan tussen de woorden begin en end. (let op de punt achter end!).
3. Na ieder statement komt een punt-komma ;.
4. Als een statement argumenten heeft dan staan deze tussen haken ( ).
5. Argumenten worden gescheiden door een komma ,.

Dit wetende gaan we nu ons eerste programma schrijven (en geheel in traditie!):

1. start Turbo.com
2. Druk op W
3. Tik in: hallo
4. Druk op E
5. Tik onderstaande programma in:

program Hallo;

begin
  writeln(‘Hallo wereld!’);
end.

Het inspringen bij de tweede regel is niet noodzakelijk (evenals de regelscheidingen), maar komen de leesbaarheid ten goede.
De algemene regel voor inspringen luidt: Alle code die logischer wijs bij elkaar hoort, staat op dezelfde kantlijn en
wanneer deze code onderdeel van andere code is, is deze code t.o.v. de andere code ingesprongen.

6. Druk op ctrl+k-d om de editor te verlaten.
7. Druk op S om het programma te bewaren.
8. Druk op C om het programma te compileren.
9. Druk op R om het programma te runnen (=uitvoeren).

Als je bij punt 8 een foutmelding krijgt, lees deze dan aandachtig en kijk wat er verschilt met bovenstaande programma.
Als je nu ‘Hallo wereld!’ op je scherm ziet, is alles goed gegaan en heb je je eerste programma gemaakt. Gefeliciteerd!

Met het statement writeln wordt iets op het scherm afgedrukt. De ln achter write spreek je uit als line en zorgt ervoor dat de cursor naar de volgende regel gaat.
Alles wat als argument van writeln tussen enkele aanhalingstekens staat noem je een string en wordt letterlijk zo afgedrukt.

[Eerste kennismaking] <– –> [Variabelen (1)]

[Oplossing raadsel 2]