Oplossing raadsel 8

Het antwoord is 4.

Bekijk onderstaand diagram:

Uit het diagram blijkt dat er maar twee mensen zijn die hetzelfde aantal handen schudden (A en A’), nl. 4.
Aangezien ik vroeg hoeveel handen de mensen hadden geschud, en iedereen een ander antwoord gaf,
moet ik dus één van de mensen zijn die 4 handen heeft geschud. Er loopt geen lijn tussen de twee mensen
die 4 handen schudden, dus moet de andere die 4 handen heeft geschud mijn vrouw zijn.